USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0479/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0479/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0479/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 131.bere na vědomí
a) vyjádření pí Bc. Vladimíry Sidelka, ředitelky Mateřské školy, Praha 8,
Na Pěšinách 13, ze dne 30. srpna 2022, kterým se - v souladu s ustanovením
§ 73 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. prosince
2022 vzdává funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13,
b) "Důvodovou zprávu" k návrhu vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/
ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13,2.schvaluje
na základě ustanovení § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8,
Na Pěšinách 13, podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit realizaci části 2. tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 31.12.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

141_Usneseni.pdf (49,9 kB)
1_6 - Priloha_Konkurs_MS_Na_Pesinach.docx - příloha (19,9 kB)