USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0042/2017

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0042/2017

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0042/2017

ze dne 30.01.2017


k návrhu souhlasu s dokumentem "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu souhlasu s dokumentem "Strategický plán udržitelného
rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026",2.souhlasí
se zněním dokumentu "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8
na období 2017 - 2026", uvedeným v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.schvaluje
"Seznam námětů pro období 2017-2026", který je podkladem pro tvorbu Akčních
plánů MČ Praha 8,
4.ukládá


4.1 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 8 dokument "Strategický plán
udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 - 2026" dle 2. části
tohoto usnesení k projednání.
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 01.02.2017

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce starosty

usn102742251_091733.pdf (37,6 kB)
1_10 - Analyticka_cast.pdf - příloha (17 MB)
1_11 - Navrhova_cast.pdf - příloha (1,5 MB)
1_12 - Implementacni_a_realizacni_cast.pdf - příloha (1,4 MB)
1_13 - Seznam_nametu_-_tematicka_oblast_1.pdf - příloha (727,3 kB)
1_14 - Seznam_nametu_-_tematicka_oblast_2.pdf - příloha (779,4 kB)
1_15 - Seznam_nametu_-_tematicka_oblast_3.pdf - příloha (588,5 kB)
1_16 - Seznam_nametu_-_tematicka_oblast_4.pdf - příloha (532 kB)