USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0477/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0477/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0477/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření "Smlouvy o ukládání těl zemřelých" ve Fakultní nemocnici Bulovka1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" knávrhu uzavření "Smlouvy oukládání těl zemřelých" ve Fakultní
nemocnici Bulovka uzavřenou mezi městskou částí Praha 8 jako "objednatelem"
a Fakultní nemocnicí Bulovka jako "poskytovatelem",2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o ukládání těl zemřelých" mezi městskou částí Praha 8
jako "objednatelem" a Fakultní nemocnicí Bulovka jako "poskytovatelem",3. ukládá


předložit k podpisu "Smlouvu o ukládání těl zemřelých" dle 2. části tohoto usnesení
místostarostovi Mgr. Tomášovi Tatranskému.
Zodpovídá: Jana Janků Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

167_Usneseni.pdf (38,3 kB)