USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0448/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0448/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0448/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 81. schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstevm městské části (ZMČ)
Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2023 ze dne 22. 02. 2023, 4. část, bod
4.1, písmene a),
rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 provést rozpočtové opatření v příloze tohoto usnesení,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 29.11.2023
3.2 informovat písemně ZMČ o rozpočtovém opatření uvedeném v příloze tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 07.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

416_Usneseni.pdf (46,3 kB)
1_30 - Priloha_navrhu_usneseni_15.11.2023_III.docx - příloha (19,5 kB)