USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0019/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0019/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0019/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části
Praha 8 - na k. ú. Kobylisy na dobu určitou,2. schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty
ze dne 10. listopadu 2021 on - line)
uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy
na dobu určitou, za nájemné a s nájemcem uvedeným v "Důvodové zprávě",
která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.03.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

245_Usneseni.pdf (39,5 kB)
1_19 - 5bulano.docx - příloha (12,9 kB)