USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0011/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0011/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0011/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Městskou částí Praha·8, a společností Technologie Hlavního města Prahy, a.s.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání č. 501, 502, 503, 504 a půdního prostoru v objektu Sokolovská 264/121,
mezi Městskou částí Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, společností
Technologie Hlavního města Prahy, a.s, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
- Holešovice,2.schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 501, 502, 503, 504
a půdního prostoru v objektu Sokolovská 264/121, mezi Městskou částí Praha 8,
se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, společností Technologie Hlavního města
Prahy, a.s, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle˙2.˙části tohoto
usnesení k·podpisu odpovědným zástupcům společnosti Technologie Hlavního
města Prahy, a.s.,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 11.02.2022
3.2 předložit odpovědnými zástupci společnosti Technologie Hlavního města Prahy,
a.s. podepsanou Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle·2.·části tohoto
usnesení k podpisu radnímu MČ Praha·8 p.Slabihoudkovi.·
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 11.03.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

51_Usneseni.pdf (40,3 kB)
1_2 - A_DZ_THMP.docx - příloha (13 kB)
1_3 - A_NS_THMP_MC_4.docx - příloha (39,8 kB)