USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0388/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0388/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0388/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 81. schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2022 ze dne 02. 02. 2022, 4. část, bod 4.1,
písm. a), b), e),
rozpočtová opatření uvedená v příloze č. 1 tohoto usnesení pod body A/1. - 2.
a B/1. - 8.,2. souhlasí
s opravou rozpočtového opatření č. 88 ze dne 22.06.2022, uvedenou v příloze č. 2
tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze č. 1 tohoto usnesení pod body
A/1. - 2. a B/1. - 8.
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 29.07.2022
3.2 informovat písemně ZMČ o rozpočtových opatřeních uvedených v příloze č. 1
tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

51_Usneseni.pdf (47,5 kB)
1_3 - Priloha_c._2_usneseni_27.07.2022.docx - příloha (16,5 kB)
1_4 - Priloha_c._1_usneseni_27.07.2022_.docx - příloha (35,1 kB)