USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0059/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0059/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0059/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské
části Praha 8 - k. ú. Střížkov na dobu určitou,2.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. 9. 2023
a ze dne 1. 11. do 4. 11. 2023 s hlasováním per rollam)
uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 - na k. ú. Střížkov na dobu
určitou, za nájemné a s nájemci uvedenými v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.04.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

258_Usneseni.pdf (50 kB)
1_22 - DZ2024ano.docx - příloha (13 kB)