USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0004/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0004/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0004/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízené městskou částí Praha 8 na rok 20211. stanoví
upravený objem prostředků na platy zaměstnanců na rok 2021 v příspěvkové
právnické osobě (organizaci), zřízené městskou částí Praha 8,
• Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8,
na 10 850,0 tis. Kč,
důvodem navýšení o 55,0 tis. Kč je přijetí jednoho zaměstnance do hlavní činnosti
organizace,2. ukládá


informovat SeS o úpravě prostředků na platy, dle bodu 1 tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 19.01.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

165_Usneseni.pdf (39 kB)