USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0054/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0054/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0054/2024

ze dne 06.02.2024


k záměru nabytí jednotky č.2530/145 vymezené dle občan.zákoníku v pozemku parc.č.3672/1,jehož součástí je stavba čp.2530 (byt. dům),parc.č.3672/5,parc.č.3954/10,parc.č.3954/11,parc.č.3954/12, č. LV 17816,podíl na společných částech 2182/53900,v k.ú.Libeň, pro účely zřízení DS, a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č.247/2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)1. bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu záměru nabytí jednotky č. 2530/145 vymezené
dle občan. zákoníku v pozemku parc. č. 3672/1, jehož součástí je stavba čp. 2530
(byt. dům), parc. č. 3672/5, parc. č. 3954/10, parc. č. 3954/11, parc. č. 3954/12,
č. LV 17816, podíl na společných částech 2182/53900, v k. ú. Libeň, pro účely
zřízení DS, a schválení podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního
plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
- veřejný sektor" z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV),2. souhlasí
s nabytím jednotky č. 2530/145 (jiný nebytový prostor) vymezené dle občanského
zákoníku v pozemku parc. č. 3672/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je
stavba čp. 2530 (bytový dům), parc. č. 3672/5 (ostatní komunikace), parc. č. 3954/10
(ostatní komunikace), parc. č. 3954/11 (zeleň), parc. č. 3954/12 (zeleň), číslo
LV 17816, podíl na společných částech 2182/53900, v k. ú. Libeň, od Real-Treuhand
Reality s. r. o. (IČO: 145 02 763), se sídlem na adrese Dlouhá 733/29, Staré Město,
110 00 Praha 1, za cenu ve výši 25 000 000 Kč (slovy: Dvacet pět milionů Korun
českých), pro účely zřízení DS,3. žádá
Zastupitelstvo městské části Praha 8 o zmocnění k vydání rozpočtového opatření
k pokrytí ex post financování a nákladů spojených s projektem, jež přesahují udělenou
výši dotace,4. schvaluje
podání žádosti o dotaci z výzvy č. 31_22_045 "Výzva Národního plánu obnovy
Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor"
z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to
v případě schválení majetkového převodu nemovitostí dle 2. části tohoto usnesení
Zastupitelstvem městské části Praha 8,5. ukládá


5.1 předložit záměr dle 2. části tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu
městské části Praha 8,
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 07.02.2024
5.2 zajistit, po schválení úplatného převodu nemovitostí dle 2. části tohoto
usnesení Zastupitelstvem městské části Praha 8, podání žádosti o dotaci
dle 4. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 30.04.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

326_Usneseni.pdf (56,5 kB)