USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0374/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0374/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0374/2022

ze dne 13.07.2022


k návrhu udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 20221.schvaluje
udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok
2022 pedagogickým pracovníkům základních škol, zřízených Městskou částí Praha 8,
uvedeným v příloze tohoto usnesení.


................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

207_Usneseni.pdf (36,1 kB)
1_9 - Priloha_-_Ceny_Eduarda_Storcha_za_pedagogicky_prinos_2022.docx - příloha (27 kB)