USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0375/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0375/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0375/2022

ze dne 13.07.2022


k návrhu vyjádření ke změně územního plánu Z 3785/29 na k.ú. Karlín v Praze 81.bere na vědomí
stanovisko komise Rady městské části Praha 8 pro územní rozvoj a
památkovou péči ke změně územního plánu Z 3785/29 na k.ú. Karlín v Praze 8,2.souhlasí
se změnou územního plánu Z 3785/29 na k.ú. Karlín v Praze 8,3.schvaluje
text vyjádření městské části Praha 8 ke změně územního plánu Z 3785/29 na
k.ú. Karlín v Praze 8, uvedený v příloze tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat vyjádření městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit
jeho odeslání žadateli a odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 25.07.2022

................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

233_Usneseni.pdf (38,8 kB)
1_10 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00404_2022.docx - příloha (15,1 kB)