USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0472/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0472/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0472/2023

ze dne 22.11.2023


k návrhu poskytnutí odměn ředitelům základních škol (ZŠ) a mateřských škol (MŠ) s právní subjektivitou, zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve IV. čtvrtletí 20231.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí odměn ředitelům základních škol
(ZŠ) a mateřských škol (MŠ) s právní subjektivitou, zřízených Městskou částí
Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů
ve IV. čtvrtletí 2023,2.stanoví
na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/ 2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí odměn ředitelům základních
škol (ZŠ) a mateřských škol (MŠ) s právní subjektivitou, zřízených Městskou částí
Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů
ve IV. čtvrtletí 2023 a to jmenovitě:
2.1 ředitelkám mateřských škol (MŠ) zřízených Městskou částí Praha 8:
pí Mgr. Ing. Janě Ptáčkové, ředitelce MŠ, Praha 8, Sokolovská 182,
pí Aleně Kostrbové, ředitelce MŠ, Praha 8, Kotlaska 3,
pí Mgr. Haně Francové, ředitelce MŠ, Praha 8, Na Korábě 2,
pí Mgr. Daně Cejpkové, ředitelce MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13,
pí Bc. Evě Vlastníkové, ředitelce MŠ, Praha 8, Šiškova 2,
pí Mgr. Romaně Fuchsové, ředitelce MŠ, Praha 8, Štěpničná 1,
pí Bc. Simoně Brychta, ředitelce MŠ, Praha 8, Chabařovická 2,
pí Mgr. Evě Vodrážkové, DiS, ředitelce MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4,
pí Mgr. Šárce Fišerové, ředitelce MŠ, Praha 8, Klíčanská 20,
pí Mgr. Šárce Šímové, ředitelce MŠ, Praha 8, Lešenská 2,
pí Bc. Ctiradě Foučkové, ředitelce MŠ, Praha 8, Řešovská 8,
pí Mgr. Ivaně Rydvalové, ředitelce MŠ, Praha 8, Libčická 6,
pí Bc. Kateřině Pechové, DiS, ředitelce MŠ, Praha 8, Korycanská 14,
pí Mgr. Daně Strakové, ředitelce MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13,
pí Mgr. Evě Hejdové, ředitelce MŠ, Praha 8, Poznaňská 32,
pí Bc. Věře Klímové, ředitelce MŠ, Praha 8, Bojasova 1,
pí Zuzaně Šteflové, ředitelce MŠ, Praha 8, U Sluncové 10 a,
pí Mgr. Janě Bernasové, ředitelce MŠ, Praha 8, Krynická 2,
2.2 ředitelům a ředitelkám základních škol (ZŠ) zřízených Městskou částí Praha 8:
p. Mgr. Janu Kordovi, řediteli ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6,
pí Mgr. Petře Jehnové, ředitelce ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3,
pí Mgr. Ivaně Vanišové, ředitelce ZŠ, Praha 8, Palmovka 8,
pí Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D. ředitelce ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52,
pí Mgr. Věře Staňkové, ředitelce ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4,
p. Mgr. et Bc. Ivu Mlejneckému, řediteli ZŠ, Praha 8, Burešova 14,
pí PaedDr. Aleně Pelantové, ředitelce ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1,
pí RNDr. Boženě Čerňanské, Ph.D. ředitelce ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3,
p. Mgr. Evě Rambouskové, ředitelce ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28,
p. Mgr. Renatě Sedláčkové, ředitelce ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1,
p. Mgr. Ivě Červeňanské, ředitelce ZŠ Mazurská, Praha 8, Svídnická 1 a,
pí Mgr. Štěpánce Sýkorové, ředitelce ZŠ, Praha 8, Libčická 10,
pí Mgr. Evě Rendlové, ředitelce ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1,
pí Mgr. Tomáši Táborskému, řediteli ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11,
pí Mgr. Simoně Škaloudové, ředitelce ZŠ, Praha 8, Glowackého 6,
podle neveřejné přílohy tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit prokazatelně realizaci tohoto usnesení prostřednictvím odpovědných
zaměstnanců jednotlivých organizací zřízených Městskou částí Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 30.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

35_Usneseni.pdf (54,7 kB)