USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0391/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0391/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0391/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněných pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu
bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněných pro účely
ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny,2.schvaluje
uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8,
na k. ú. Kobylisy, vyčleněných pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí
Ukrajiny, na dobu, za nájemné a s nájemci uvedenými v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

183_Usneseni.pdf (40,2 kB)
1_11 - DZ_-_BJ_00461_2022_ano.docx - příloha (15 kB)