USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0047/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0047/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0047/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu odsouhlasení studie Revitalizace Bohnického ústavního hřbitova na k.ú. Bohnice v Praze 81. bere na vědomí
stanovisko komise Rady Městské části Praha 8 pro územní rozvoj ke studii
Revitalizace Bohnického ústavního hřbitova na k.ú. Bohnice v Praze 8
(mezi ul. U Skalky a Dolákova),2. souhlasí
se studií Revitalizace Bohnického ústavního hřbitova na k.ú. Bohnice v Praze 8
(mezi ul. U Skalky a Dolákova),3. ukládá


zajistit pořízení navazující projektové dokumentace dle schválené studie.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 28.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

222_Usneseni.pdf (46,5 kB)