USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0001/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0001/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0001/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" v objektu ve vlastnictví obce, tj.·hlavního města Prahy, svěřeným do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" v objektu ve vlastnictví obce,
tj. hlavního města Prahy, svěřeným do správy městské části Praha 8 - prostory č. 216
v přízemí budovy, č. ev. 676 na adrese U Meteoru 8/676, 180 00 Praha 8, mezi městskou
částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a Arcidiecézní charitou Praha (IČ: 438 73 499),
se sídlem na adrese Londýnská 13/44, PSČ 120 00 Praha 2, jako "nájemcem",2.schvaluje
návrh uzavření "Nájemní smlouvy" v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního města
Prahy, svěřeným do správy městské části Praha 8 - prostory č. 216 v přízemí budovy,
č. ev. 676 na adrese U Meteoru 8/676, 180 00 Praha 8, mezi městskou částí Praha 8, jako
"pronajímatelem" a Arcidiecézní charitou Praha (IČ: 438 73 499), se sídlem na adrese
Londýnská 13/44, PSČ 120 00 Praha 2, jako "nájemcem", podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Jitka Straková Termín: 19.01.2022
3.2 předložit odpovědným zástupcem pronajímatele podepsanou "Smlouvu o
nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Jitka Straková Termín: 21.01.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

153_Usneseni.pdf (62 kB)