USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0475/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0475/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0475/2023

ze dne 22.11.2023


k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Oprava telefonní ústředny"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy"
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Oprava telefonní
ústředny", na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu s ust. § 27, ve spojení
s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,2.schvaluje
výběr dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu s předmětem plnění "Oprava telefonní ústředny", mezi městskou
částí Praha 8, jako "kupujícím", a obchodní korporací LaMa Operations
s.r.o. (IČO: 625 77 565), se sídlem Trenčínská 2627/12, 141 00 Praha 4 - Záběhlice,
jako "prodávajícím", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru dodavatele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 27.11.2023
3.2 předložit "Kupní smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci prodávajícího,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 27.11.2023
3.3 předložit odpovědným zástupcem prodávajícího podepsanou "Kupní smlouvu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu p. Mgr. M. Cibulkovi, DiS., místostarostovi
MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 04.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

47_Usneseni.pdf (52,2 kB)