USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0471/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0471/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0471/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 81. schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2022 ze dne 02. 02. 2022, 4. část,
bod 4.1, písm. a), e),
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A/3. a B/1.
- 2.,2. souhlasí
s rozpočtovými opatřeními uvedenými v příloze tohoto usnesení
pod body A/1. - 2.,
tato rozpočtová opatření byla provedeno v rámci rozsahu pravomocí
stanovených ZMČ Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2022 ze dne
02. 02. 2022 ekonomickým odborem ÚMČ Praha 8,3. ukládá


3.1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 21.09.2022
3.2 informovat písemně ZMČ o všech rozpočtových opatřeních uvedených v příloze
tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 26.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

179_Usneseni.pdf (47,9 kB)
1_7 - Priloha_navrhu_usneseni_.docx - příloha (27,2 kB)