USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0036/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0036/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0036/2024

ze dne 24.01.2024


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního
určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
městské části Praha 8,2.schvaluje
(doporučeno poradní komisí OSVZ ÚMČ Praha 8)
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8,
s nájemcem a dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 29.03.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

138_Usneseni.pdf (49,6 kB)
1_4 - Scan_2024_01_17_15_26_40.pdf - příloha (172,2 kB)