USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0452/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0452/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0452/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce
příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Sociální
a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8),2.schvaluje
v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 134 zákona
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby zřízené městskou částí
Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (IČO: 707 71 213) za úspěšné plnění
mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů,3.stanovuje
výši odměny ve smyslu 2. části tohoto usnesení ředitelce příspěvkové právnické osoby
zřízené městskou částí Praha 8, jmenovitě:
pí Ing. Janě Zwiefelhofer, ředitelce SOS Praha 8 podle neveřejné přílohy tohoto
usnesení,4.ukládá


přenést prokazatelně realizaci 2. části tohoto usnesení na odpovědné zaměstnance
příslušné příspěvkové právnické osoby zřízené městskou částí Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Zuzana Holíková Termín: 30.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

125_Usneseni.pdf (51,7 kB)