USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0487/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0487/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0487/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě
ve vlastnictrví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části
Praha 8 - na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou,2. schvaluje
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictrví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy,
na dobu určitou, za nájemné a s nájemcem uvednými v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 17.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

248_Usneseni.pdf (38,5 kB)
1_12 - Scan_2022_09_06_14_52_24.pdf - příloha (333 kB)