USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0045/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0045/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0045/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu vyjádření ke studii zprovoznění vodního prvku „žabáka“, parc.č. 2364/296, k.ú. Kobylisy v Praze 81. bere na vědomí
stanovisko komise Rady Městské části Praha 8 pro územní rozvoj ke studii
zprovoznění vodního prvku „žabáka“, parc.č. 2364/296, k.ú. Kobylisy v Praze
8,2. souhlasí
se studií zprovoznění vodního prvku „žabáka“, parc.č. 2364/296, k.ú. Kobylisy
v Praze 8,3. schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 ke studii zprovoznění vodního prvku
„žabáka“, parc.č. 2364/296, k.ú. Kobylisy v Praze 8 , uvedený v příloze tohoto
usnesení,4. ukládá


podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání žadateli.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 18.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

195_Usneseni.pdf (48,6 kB)
1_20 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00078_2024.docx - příloha (14,7 kB)
1_21 - Scan_2024_01_31_10_32_56.pdf - příloha (2,8 MB)