USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0022/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0022/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0022/2022

ze dne 12.01.2022


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu neurčitou1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu
bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
Městské části Praha 8 - na k. ú. Střížkov na dobu neurčitou,2. schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 10.
listopadu 2021 on - line)
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Střížkov na dobu
neurčitou, za nájemné a s nájemcem uvedeným v "Důvodové zprávě", která není
součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.03.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

259_Usneseni.pdf (38,9 kB)
1_20 - zacano.docx - příloha (12,9 kB)