USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0467/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0467/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0467/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8 a klientem neziskové organizace RUBIKON Centrum, Z.Ú.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8
a klientem neziskové organizace RUBIKON Centrum, Z. Ú.,2.schvaluje
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov v Praze 8,
mezi městskou částí Praha 8 a klientem neziskové organizace RUBIKON Centrum, Z. Ú.,
ve smyslu uzavřeného Memoranda o spolupráci na systematickém řešení ukončování
bytové nouze na území MČ Praha 8, na dobu určitou a za nájemné uvedené
v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2.1 části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

302_Usneseni.pdf (52,3 kB)
1_27 - DZ_-_BJ_00529_2023_ano.docx - příloha (13,3 kB)