USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0458/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0458/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0458/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou částí Praha 8 a Společenstvím vlastníků domu Sokolovská č. p. 444, Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění
(služeb) mezi městskou částí Praha 8 a Společenstvím vlastníků domu Sokolovská
č. p. 444, Praha 8,2.schvaluje
uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou
částí Praha 8 a Společenstvím vlastníků domu Sokolovská č. p. 444, Praha 8,
(IČO: 117 91 659) podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu odpovědným zástupcům majitele,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 15.12.2023
3.2 předložit odpovědnými zástupci majitele podepsaný "Dodatek č. 1" k Dohodě
o zúčtování plnění (služeb) dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi
MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 15.01.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

180_Usneseni.pdf (50,9 kB)
1_19 - A_DZ_BJ_00433_2023.docx - příloha (14,6 kB)
1_20 - A_Dodatek_1_k_DOZPS_SVJ_Sokolovska_444_rev.docx - příloha (25,2 kB)