USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0461/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0461/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0461/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění výuky" mezi MČ Praha 8 a spolkem SK JSMEINLINE, z. s.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění výuky" mezi MČ Praha 8
a spolkem SK JSMEINLINE, z. s.,2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o zajištění výuky" mezi MČ Praha 8 se sídlem Zenklova 1/35,
180 00 Praha 8 - Libeň jako "objednatelem" a spolkem SK JSMEINLINE, z. s.,
(IČO: 074 65 921) se sídlem Svatoslavova 343/41, 140 00 Praha 4 – Nusle -
Břevnov jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o poskytnutí služeb" podle 2. části tohoto usnesení
k podpisu odpovědnému zástupci "poskytovatele",
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 24.11.2023
3.2 předložit odpovědným zástupcem "pronajímatele", podepsanou "Smlouvu
o zajištění výuky" dle 2.části tohoto usnesení k podpisu radní MČ Praha 8
Mgr. et Mgr. BcA Janě Solomonové,
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 24.11.2023
3.3 zabezpečit prokazatelně realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 24.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

342_Usneseni.pdf (51,5 kB)