USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0449/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0449/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0449/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě na opakující se plnění dodávek služeb" s předmětem plnění "Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě na opakující
se plnění" č. 2021/0437/OPS.DVZ (č. 11/3224/2021) s předmětem plnění
"Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému", mezi městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem" a obchodní korporací ADCALL systems s.r.o., (IČO: 292 93 286),
se sídlem Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice, jako "poskytovatelem",2.schvaluje
uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě na opakující se plnění" č. 2021/0437/
OPS.DVZ (č. 11/3224/2021) uzavřené dne 30. 09. 2021 s předmětem plnění
"Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému", mezi městskou částí
Praha 8, jako "objednatelem" a obchodní korporací ADCALL systems s.r.o.,
(IČO: 292 93 286), se sídlem Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice,
jako "poskytovatelem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 1" ke "Smlouvě na opakující se plnění" dle 2. části tohoto
usnesení k podpisu odpovědnému zástupci poskytovatele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 20.11.2023
3.2 předložit odpovědným zástupcem poskytovatele podepsaný "Dodatek č.
1" ke "Smlouvě na opakující se plnění" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
starostovi MČ Praha 8 p. Ondřeji Grosovi.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 27.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

113_Usneseni.pdf (54,2 kB)