USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0048/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0048/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0048/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 521. bere na vědomí
zápis z jednání Školské rady Základní školy Bohumila Hrabala ze dne 4. ledna 2024,
ve kterém Školská rada navrhuje vyhlášení konkursu,2. odvolává
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
paní Mgr. Irenu Trojanovou, Ph.D., ředitelku Základní školy Bohumila Hrabala,
Praha 8, Zenklova 52, z funkce ředitelky školy ke dni 31. července 2024,3. schvaluje
na základě ustanovení § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Bohumila
Hrabala, Praha 8, Zenklova 52, podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení,4. ukládá


4.1 zajistit předání odvolacího dekretu dle 2. části tohoto usnesení paní ředitelce
Mgr. Ireně Trojanové, Ph.D.,
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 29.02.2024
4.2 zabezpečit realizaci části 3. tohoto usnesení.
Zodpovídá: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Termín: 31.07.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (51,4 kB)
1_0 - Priloha_-_Konkurs_-_ZS_Bohumila_Hrabala.docx - příloha (19,1 kB)