USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0492/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0492/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0492/2022

ze dne 14.09.2022


k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 81.schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2022 ze dne 02. 02. 2022, 4. část,
bod 4.1, písm. a),
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body 1. až 3.,2.ukládá


2.1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 28.09.2022
2.2 informovat písemně ZMČ o rozpočtových opatřeních uvedených v příloze tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 26.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

73_Usneseni.pdf (46,4 kB)
1_1 - Priloha_navrhu_usneseni_.docx - příloha (26,7 kB)