USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0056/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0056/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0056/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 8 a 10, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 169, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního pluku 10, 186 00 Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v objektu
ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 8 a 10, uzavřené v rámci věcného
břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části
Praha 8 – čp. 169, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního pluku 10, 186 00 Praha 8
mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Adamem Wolfem, fyzickou
osobou, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního
pluku 8 a 10, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání,
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 169, na k. ú. Karlín a na adrese
Prvního pluku 10, 186 00 Praha 8 mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a Adamem Wolfem, fyzickou osobou, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru" dle 2. části tohoto·usnesení k podpisu
nájemci,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 23.02.2024
3.2 předložit nájemcem podepsanou "Smlouvu o·nájmu prostoru" dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ·Praha 8 p.·Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 22.03.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

53_Usneseni.pdf (62,9 kB)
1_4 - A_DZ_00027_2024.docx - příloha (13,7 kB)
1_5 - A_Smlouva_o_najmu_prostoru_Wolf_rev.docx - příloha (37,8 kB)