USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0046/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0046/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0046/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu doplnění odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č.j. MCP8 438085/2023, spis.zn. 129401/2017/OV.Pes ze dne 11. 1. 2024, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby v projektové dokumentaci nazvané „Bytový dům Stejskalova“, Praha 8 – Libeň na pozemcích parc. č. 2709 a 3869/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 81. souhlasí
s doplněním odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č.j. MCP8
438085/2023, spis.zn. 129401/2017/OV.Pes ze dne 11. 1. 2024, vydaného
odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8
o dodatečném povolení stavby v projektové dokumentaci nazvané „Bytový
dům Stejskalova“, Praha 8 – Libeň na pozemcích parc. č. 2709 a 3869/3,
oba na k. ú. Libeň v Praze 8,2. schvaluje
text doplnění odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č.j. MCP8
438085/2023, spis.zn. 129401/2017/OV.Pes ze dne 11. 1. 2024, vydaného
odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8
o dodatečném povolení stavby v projektové dokumentaci nazvané „Bytový
dům Stejskalova“, Praha 8 – Libeň na pozemcích parc. č. 2709 a 3869/3,
oba na k. ú. Libeň v Praze 8, uvedený v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


podepsat doplnění odvolání Městské části Praha 8 a zajistit odeslání doplnění
Odvolání Městské části Praha 8 dle 2. části tohoto usnesení - OÚRV - Úřadu
Městské části Praha 8.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 18.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

134_Usneseni.pdf (51,6 kB)
1_9 - Doplneni_Odvolani_BD_Stejskalova_BJ_00040_2024_.doc - příloha (43 kB)