USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0341/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0341/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0341/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části
Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov na dobu určitou,2.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května
2022)
uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a na k. ú.
Střížkov na dobu určitou, za nájemné a s nájemci uvedenými v "Důvodové zprávě",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

279_Usneseni.pdf (40,5 kB)
1_16 - a8x.docx - příloha (15,6 kB)