USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0331/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0331/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0331/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke·společnému řízení – Bytový dům Nad Rokoskou, parc.č. 1132, 1133/1, 1133/2 na k.ú. Libeň v Praze 81. bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů, včetně komise Rady městské části Praha 8
pro územní rozvoj a památkovou péči k projektové dokumentaci
ke společnému řízení – Bytový dům Nad Rokoskou, parc. č. 1132, 1133/1,
1133/2 na k. ú. Libeň v Praze 8,2. souhlasí
s projektovou dokumentací ke společnému řízení – Bytový dům Nad Rokoskou,
parc. č. 1132, 1133/1, 1133/2 na k. ú. Libeň v Praze 8,3. schvaluje
text vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke společnému
řízení – Bytový dům Nad Rokoskou, parc. č. 1132, 1133/1, 1133/2
na k. ú. Libeň v Praze 8, uvedený v příloze tohoto usnesení,4. ukládá


podepsat vyjádření městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit
jeho odeslání žadateli.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 04.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

66_Usneseni.pdf (39,7 kB)
1_4 - Vyjadreni_M_Praha_8_BJ_00360_2022.docx - příloha (15 kB)
1_5 - Scan_2022_06_01_16_23_49.pdf - příloha (2,6 MB)