USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0044/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0044/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0044/2024

ze dne 06.02.2024


k návrhu podání podnětu městské části Praha 8 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy "Střížkovská" ve zkráceném postupu1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu podnětu městské části Praha 8 na změnu Územního
plánu,2. souhlasí
s uplatněním podnětu na změny Územního plánu, uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládápředložit návrh podnětu dle 2.části tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu
Městské části Praha 8.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 06.02.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

68_Usneseni.pdf (45,3 kB)