USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0477/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0477/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0477/2023

ze dne 22.11.2023


k návrhu rozkladu městské části Praha 8 proti společnému povolení, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 7. 11. 2023 pod č.j. MPO 401109/21/525-SÚ, spis.zn. MPO 401109/2021 a kterým schválilo stavbu „V 409/419 – Smyčka PSE“, představující elektrizační vedení na území dvou krajů (Kraj Středočeský a kraj Hlavní město Praha)1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu rozkladu městské části Praha 8 proti společnému
povolení, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 7. 11. 2023
pod č.j. MPO 401109/21/525-SÚ, spis.zn. MPO 401109/2021 a kterým
schválilo stavbu „V 409/419 – Smyčka PSE“, představující elektrizační vedení
na území dvou krajů (Kraj Středočeský a kraj Hlavní město Praha),2. souhlasí
s podáním rozkladu městské části Praha 8 proti společnému povolení,
které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 7. 11. 2023
pod č.j. MPO 401109/21/525-SÚ, spis.zn. MPO 401109/2021 a kterým
schválilo stavbu „V 409/419 – Smyčka PSE“, představující elektrizační vedení
na území dvou krajů (Kraj Středočeský a kraj Hlavní město Praha),3. schvaluje
text rozkladu městské části Praha 8 proti společnému povolení,
které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 7. 11. 2023
pod č.j. MPO 401109/21/525-SÚ, spis.zn. MPO 401109/2021 a kterým
schválilo stavbu „V 409/419 – Smyčka PSE“, představující elektrizační vedení
na území dvou krajů (Kraj Středočeský a kraj Hlavní město Praha), uvedený
v neveřejné příloze tohoto usnesení,4. ukládá


podepsat rozklad městské části Praha 8 a zajistit jeho odeslání na Ministerstvo
průmyslu a obchodu.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 22.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

73_Usneseni.pdf (51,6 kB)