USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0450/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0450/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0450/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném
podlimitním řízení, dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery",2.schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle ust. § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení
supportu na servery", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3.jmenuje
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, tj. Městské části
Praha 8, členy a náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek,
podaných pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení
supportu na servery", uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zabezpečit zveřejnění "Výzvy" dle 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 20.11.2023
4.2 zabezpečit průběh zadávacího řízení dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 29.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

101_Usneseni.pdf (41,9 kB)