USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0474/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0474/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0474/2023

ze dne 22.11.2023


k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení Software Assurance"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Prodloužení Software
Assurance", na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu s ust. § 27, ve spojení
s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,2. schvaluje
výběr dodavatele a uzavření "Smlouvy" s předmětem plnění "Prodloužení Software
Assurance", mezi městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a obchodní korporací
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. (IČO: 242 07 519), se sídlem Vyskočilova 1410/1,
Michle, 140 00 Praha 4, jako "dodavatelem", za nabídkovou cenu 1 325 951,83 Kč
bez DPH, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru "dodavatele" dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 24.11.2023
3.2 předložit "Smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci "dodavatele",
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 27.11.2023
3.3 předložit odpovědným zástupcem "dodavatele" podepsanou "Smlouvu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 30.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

97_Usneseni.pdf (53,4 kB)