USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0382/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0382/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0382/2022

ze dne 13.07.2022


k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Rustonka West s.r.o. na straně druhé1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Rustonka
West s.r.o., při realizaci projektu „Rustonka West“,2.schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Rustonka West s.r.o., se sídlem
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 07825749 ve znění uvedeném
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
oprávněnému zástupci společnosti Rustonka West s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 17.08.2022
3.2. předložit oprávněným zástupcem společnosti Rustonka West s.r.o. podepsanou
Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8
p. Grosovi.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 31.08.2022

................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

348_Usneseni.pdf (39,4 kB)