USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0373/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0373/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0373/2022

ze dne 13.07.2022


k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou, Praha 8, Na Šutce 281.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou, Praha 8, Na
Šutce 28,2.schvaluje
čerpání Fondu investic Základní školou, Praha 8, Na Šutce 28, ve výši 305.980 Kč na
nákup zahradního traktoru, včetně příslušné sekací hlavy.


................................................................................
Mgr. Tomáš Tatranský Jiří Vítek
místostarosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

195_Usneseni.pdf (36,7 kB)