USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0496/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0496/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0496/2022

ze dne 14.09.2022


k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele
dle ustanovení § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,2.souhlasí
s přijetím daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČO: 242 31 509)
na obědové služby poskytované obdarovaným pro žáky školy, a to konkrétně:
pro Základní školu, Praha 8, Žernosecká 3 ve dvou etapách:
I. část pro rok 2022 ve výši 22 356,- Kč (slovy: Dvacet dva tisíc tři sta padesát šest
Korun českých) pro období do 31. 12. 2022,
I. část pro rok 2023 ve výši 38 232,- Kč (slovy: Třicet osm tisíc dvěstě třicet dva Korun
českých) pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

87_Usneseni.pdf (51,1 kB)