USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0397/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0397/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0397/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 81.schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2022 ze dne 2. 2. 2022, 4. část,
bod 4.1, písm. a),
rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení pod body B/1.,2.ukládá


2.1 provést rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení pod bodem
B/1.,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 10.08.2022
2.2 informovat písemně ZMČ o rozpočtovém opatření uvedeném v příloze tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

223_Usneseni.pdf (37,6 kB)
1_13 - Priloha_usneseni.docx - příloha (16,2 kB)