USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0455/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0455/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0455/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 na pořízení změny územního plánu, parc.č. 961/1, k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Hovorčovická) ze ZMK na plochy pro sport a rekreaci (zastavitelné území)1.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů, včetně komise Rady městské části Praha 8
pro územní rozvoj na pořízení změny územního plánu, parc.č. 961/1,
k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Hovorčovická) ze ZMK na plochy pro sport
a rekreaci (zastavitelné území),2.nesouhlasí
s návrhem na pořízení změny územního plánu, parc.č. 961/1, k.ú. Kobylisy
v Praze 8 (při ul. Hovorčovická) ze ZMK na plochy pro sport a rekreaci
(zastavitelné území), protože si nepřeje rozšiřování plochy zastavitelného
území do krajiny s důsledkem redukce kompaktní plochy Zeleně městské
a krajinné,3.schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního
plánu, parc.č. 961/1, k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Hovorčovická) ze ZMK
na plochy pro sport a rekreaci (zastavitelné území), uvedený v příloze
tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání žadateli a odboru územního rozvoje, Magistrátu hl. města Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 27.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

38_Usneseni.pdf (50,5 kB)
1_2 - Vyjadreni_MC_Praha_8_BJ_00517_2023.docx - příloha (15,5 kB)
1_3 - Scan_2023_10_31_11_25_42.pdf - příloha (2,3 MB)