USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0453/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0453/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0453/2023

ze dne 15.11.2023


k návrhu úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Chabařovická 2 paní Bc. Simoně Brychta1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické
osoby (oganizace) - Mateřské školy, Praha 8, Chabařovická 2 paní Bc. Simoně
Brychta,2.stanoví
na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve spojení s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů,
paní Bc. Simoně Brychta, ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Chabařovická 2
plat uvedený v neveřejné příloze č. 1 tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit prokazatelně realizaci tohoto usnesení prostřednictvím odpovědných
zaměstnanců organizace zřízené městskou částí Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 01.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

149_Usneseni.pdf (41,4 kB)