USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0037/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0037/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0037/2024

ze dne 24.01.2024


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8 a klientem organizace BONA o.p.s.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské
části Praha 8, na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8 a klientem
organizace BONA o.p.s.,2.schvaluje
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy v Praze 8,
mezi městskou částí Praha 8 a klientem organizace BONA o.p.s., ve smyslu uzavřeného
Memoranda o spolupráci na systematickém řešení ukončování bytové nouze na území
MČ Praha 8, na dobu určitou a za nájemné uvedené v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2.1 části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.04.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

200_Usneseni.pdf (53,2 kB)
1_5 - DZ_-_BJ_00544_2023_ano.docx - příloha (13,2 kB)