USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0399/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0399/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0399/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 1355/26, k. ú. Troja1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské
části Praha 8 – části pozemku parc. č. 1355/26 o výměře 47 m2, k. ú.
Troja, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a KONSTRUKTIS,
a.s. (IČO: 630 80 931), se sídlem na adrese Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00
Praha 9, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 - části pozemku parc. č. 1355/26
o výměře 47 m2, k. ú. Troja, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a KONSTRUKTIS, a.s. (IČO: 630 80 931), se sídlem na adrese Kolbenova 616/34,
Vysočany, 190 00 Praha 9, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědným zástupcům nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.08.2022
3.2 předložit odpovědnými zástupci nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle˙2.˙části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

197_Usneseni.pdf (67,9 kB)
1_12 - DZ_BJ_00466_2022.docx - příloha (13,8 kB)