USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0393/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0393/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0393/2022

ze dne 27.07.2022


k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 532/44, k.ú. Střížkov1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části
Praha 8 – části pozemku parc. č. 532/44 o výměře 5 m2, k. ú. Střížkov,
mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a Společenstvím vlastníků
Roudnická 453-454, (IČO: 056 31 904), se sídlem na adrese Praha 8, Střížkov,
Roudnická 453/22, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 - části pozemku
parc. č. 532/44 o výměře 5 m2, k. ú. Střížkov, mezi městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem", a Společenstvím vlastníků Roudnická 453-454,
(IČO: 056 31 904), se sídlem na adrese Praha 8, Střížkov, Roudnická 453/22,
jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědným zástupcům nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.08.2022
3.2 předložit odpovědnými zástupci nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

131_Usneseni.pdf (51,3 kB)
1_9 - DZ_BJ_00485_2022.docx - příloha (13,7 kB)