USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0471/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0471/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0471/2023

ze dne 22.11.2023


na poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku městské části Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 2. pololetí roku 20231.schvaluje
v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 134 zákona
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí odměny
za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů
v 2. pololetí roku 2023 p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli příspěvkové právnické
osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 – Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku Městské části Praha 8 (9210),2.stanoví
p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu
svěřeného majetku městské části Praha 8, výši odměny podle neveřejné přílohy
tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 15.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (49,7 kB)