USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0323/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0323/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0323/2022

ze dne 14.06.2022


k návrhu seznámení s rezignací člena komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny Rady městské části Praha 81. bere na vědomí
rezignaci člena v komisi pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny Rady
městské části Praha 8
z řad občanů:
p. PhDr. Mgr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA
s účinností od 14.6.2022,
2. ukládá


seznámit prokazatelně s tímto usnesením předsedu dotčené komise Rady městské
části Praha 8 a vedoucí personálního oddělení odboru kanceláře tajemníka Úřadu
městské části Praha 8.
Zodpovídá: Bc. Alice Šibravová Termín: 24.06.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

289_Usneseni.pdf (38,4 kB)