USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0490/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0490/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0490/2022

ze dne 07.09.2022


k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení předchozího souhlasu
zřizovatele dle ustanovení § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,2. souhlasí
s přijetím daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
(IČO: 242 31 509) na obědové služby poskytované obdarovaným pro žáky školy,
a to konkrétně: pro Základní školu Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 ve výši
a) 2 035,- Kč (slovy: Dva tisíce tři sta pět Korun českých) na období
do 31. prosince 2022,
b) 4 366 ,- Kč (slovy: Čtyři tisíce tři sta šedesát šest Korun českých) na období
od 1. ledna 2023 do 30. června 2023.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

292_Usneseni.pdf (51 kB)