USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 021/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 021/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 021/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu podání připomínek ke změně územního plánu Z 3790/001. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k podání připomínek ke změně územního plánu Z 3790/00,2. schvaluje
připomínky ke změně územního plánu Z 3790/00 dle přílohy "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zaslat připomínky dle bodu 2 tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Odboru územního rozvoje.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 04.05.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

141_Usneseni.pdf (37,3 kB)